Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Առաջին կիսամիակ .տեխնոլոգիա

Մենք տեղնոլգիաի ժամանակ պատրաստել ենք հաց և մաքրել ենք գազար և կտրտել ենք կանաչի: Այժմն մենք մաքրել ենք Սարալանջը և ջրել ենք խաղողի այգին, հավաքել աղբը: