Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ըմբոստի մահը

բացատրել ըմբոստ, գալարվել, գաղջ, պատուտակ, ճգնել, անհագ , պատվանդան, ոստ, մրմնջալըմբոստ-Դիմադարձություն անող, հանդուգն, հակառակող, չլսող, անհնազանդ: գալարվել-Ոլորվել, պտույտներ գործել:գաղջ-Գոլ, մի քիչ տաք, տաքի ու սառի միջին ջերմություն ունեցող: պատուտակ-Պատատուկ.ճգնել– Ուժերի լարումով աշխատել, ճիգ՝ ջանք թափել:անհագ– Չհագեցող, չկշտացող, անկուշտ: պատվանդան-Վրան արձան՝ անդրի՝ անոթ ևն դնելու գեղարվեստական ձևավորումով հենարան: ոստ-Ծառի՝ թփի բարակ ճյուղ, շիվ: մրմնջալ-Մեղմ ձայնով խոսել՝ մի բան ասել: ինչպիսի հասարակություն է նկարագրված առաջինПродолжить чтение «ըմբոստի մահը»

Ինչ Է Կարմիր գրքը

Կարմիր գիրքը կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների ցուցակն է, որոնք մոտ ապագայում կարող են վերանալ երկրի երեսից մնացացծ առանձնյակների քիչ քանակությամն պաճառով: Դրանք բոլոր պահպանվում են օրենքով, այդ պաճառով այս կենդանիներին բռնել ու որալը արգելված է: Կարմիր գրքի շապիկը միշտ կարմիր գույն ունի: Այդ գույնը որպես տագնապի ահազանգ է ծառայում և կոչված է հրավիրելու ողջПродолжить чтение «Ինչ Է Կարմիր գրքը»